Eniomatrix (EM)

Základem této metody je určování typu osobnosti podle způsobu vnímání a zpracování informací o okolním světě.

EM pomáhá odpovědět na tři základní životní otázky

 1. Kdo jsem? 
 2. Jaké je mé poslání? Jakou práci bych měl vykonávat?
 3. S kým spolupracovat? S kým utvářet partnerství?

Praktické využití znalosti EM a jeho dopady na člověka, společnost

 • nalezení silných a slabých stránek, talentů
 • pochopení ostatních lidí a hlavně sám sebe
 • zvýšení sebevědomí, uvědomění si své hodnoty
 • efektivní spolupráce v týmu, v rodině, v jakékoliv skupině
 • efektivní komunikace
 • nalezení svého životního stylu, vč. způsobu stravování, oblékání, barev, interiéru apod.
 • respekt k jedinečnosti každého člověka
 • možnost „načíst“ si ostatní lidi
 • využití při výchově dětí

Autorkou této metody je Xana Bati.