O mně

Moje původní profese je nutriční terapeut – výživový poradce. Život mě však nasměroval v posledních letech k tomu, abych se zaobírala lidským zdravím v širších souvislostech. A tak zkoumám a nacházím spojitosti v našich životech, které by mě dříve ani ve snu nenapadly. Sdílím je dál prostřednictvím článků a osobního poradenství.

Jak to probíhá

Moje práce nese prvky poradenství, koučování a učitelství. Svítím lidem tam, kde mají mlhu. Ukazuju souvislosti. Inspiruju k životu v souladu se sebou samým. A především k radosti.

Na svých konzultacích zprostředkovávám své zkušenosti a citlivě navádím na „řešení“, se kterým jste vy sami nejvíce v souladu. Vyslechnu vás a podpořím.

V každém člověku vidím velký potenciál. Stačí se jen podívat ze správného úhlu a své silné stránky začít používat. Už jen pochopení, že každý z nás má na tomto světě svoji úlohu a nikdo tu není zbytečný, je velmi úlevné.

Pro názorné pochopení sebe sama, ostatních lidí a situací využívám účinného nástroje, metodu Eniomatrix, jejímž základem je určování typu osobnosti podle způsobu vnímání a zpracování informací o okolním světě.

Máte-li chuť se se mnou vydat na cestu (sebe)poznání plnou aha-momentů a uvědomění, ozvěte se mi. Těším se na vás 😉

 

Vzdělání

1. Akademické

  • Kvalita potravin (ČZU Praha) – 2002-2007
  • Nutriční terapeutka (VOŠ zdravotnická) – 2008-2012

2. Jiné

3. Vlastní vzdělávání

  • různé další typologie (např. MBTI)
  • hypersenzitivní lidé (HSP) – jak mohou využít své citlivosti
  • životní (přírodní/vesmírné/duchovní) principy – jako je např. zákon rezonance
  • vliv výše zmíněného na zdraví a spokojenost člověka